Kompletné čistenie a bezdotyková dezinfekcia klavírov v ponuke!


Klavíry na hudobných školách všetkých stupňov a v koncertných sálach sú v princípe verejnými hudobnými nástrojmi.
 
Z hygienického hľadiska je stavba krídiel i pianín pri zanedbanej údržbe zdrojom špiny a nespočetného množstva baktérií.
 
Primárne dominantným nositeľom nečistoty sú klávesy! Klaviristi bohužiaľ bagatelizujú osobnú hygienu rúk a následne i hygienu klávesov.
 
Zanedbanie osobnej hygieny rúk a celkovej hygieny klavírov pri striedaní klaviristov len znásobuje riziko prenosu tohto nebezpečného vírusu.
 
Klávesy nie je možné dezinfikovať chemickými dezinfekčnými prípravkami, pretože väčšia časť z nich je vyrobená na báze alkoholu a ten slonovú kosť i plasty povrchovo poškodzuje a rozkladá ich štruktúru.
 
Apelujem na všetkých klaviristov a pedagógov, aby v záujme bezpečnosti urobili maximum pre zabránenie prenosu. Vo vlastnom záujme urobte aspoň minimálne opatrenia:
 
1. Pred každým hraním si umyte ruky!
 
2. Pokiaľ hráte dlhšie, urobte si prestávku a hygienu rúk opakujte!
 
3. Po každom hraní poutierajte povrch klávesov vlhkou "švédskou" handrou! Tu po každej údržbe klávesov vyperte!
 
4. Vážnou hrozbou sú boky klávesov, kde sa usádza najväčšie percento nečistoty z prstov klaviristov. Túto špinu môže odstrániť iba odborník.
 
5. Ak je znečistené vnútro klavíra - špeciálne krídla, to neotvárajte a hrajte na zatvorenom!
 
6. Neodkladne sa postarajte o odbornú hygienu klavíra!
 
http://www.pianoportal.sk/estetika/
Úvod  |  Profil  |  Kontakt Copyright © Peter Kizák

Generated by: web cms | seo | web design