Peter Kizák - ladič a opravár klavírov

 • profesionálna prax od roku 1985

 • absolvent SPŠ Výroby hudobných nástrojov v Krasliciach (1975 - 1979)
 • absolvent Odbornej ladičskej školy v Prahe (1979 - 1982)
 • prax v továrni na klavíry firmy Bösendorfer vo Viedni (1990)
 • prax v továrni na klavíry firmy Steinway & Sons v Hamburgu (1991)
 • prax v opravovni klavírov firmy Gerstbauer vo Viedni (1994)
 • Slovenská filharmónia 1989 - 2018
 • služby poskytujem na celom území Slovenskej republiky


Kvalifikačné predpoklady ladiča klavírov, ďalej opravára a údržbára klavírov.

 1. Dokonale praktické zvládnutie temperovaného ladenia bez elektronických kompenzačných prístrojov.
 2. Dokonalé remeselné zvládnutie stabilizovania temperovaného ladenia.
 3. Dokonale zvládnutie fungovania stavby klavírov.
 4. Dokonale remeselné zručnosti opráv funkčných porúch, chýb a poškodení v stavbe klavírov.
 5. Dokonale remeselné zručnosti údržby klavírov.
 6. Dokonale remeselné zručnosti výmen dominantných funkčných elementov.
 7. Základy stolárskej remeselnej zručnosti.
 8. Základy remeselného obrábania kovov.
 9. Základy remeselnej prace s textilom a kožami.
 10. Základy prace so stolárskymi a kovoobrábacími strojmi.
 11. Základy remeselnej prace s farbami, lakmi, lepidlami a pridruženými chemickými prostriedkami.
 12. Základy marketingu a manažmentu.
 13. Aktívna znalosť nemeckého alebo anglického jazyka.
 14. Základy hry na klavíri.
 15. Základne znalosti hudobnej teórie, literatúry a dejín umenia.
 16. Dokonale znalosti o materiáloch ( drevo, kovy, textil, koze, chémia ),
 17. Dokonale znalosti o technológii spracovania dreva, kovov, textilu a koži.
 18. Dokonale znalosti o stavbe klavírov.
 19. Základne znalosti o stavbe hudobných nástrojov.
 20. Dokonalé znalosti špeciálnej technológie ladenia a opráv klavírov.
 21. Základné teoretické i praktické znalosti výroby klavírov.
 22. Prax v niektorej renomovanej továrni na výrobu klavírov v EU.
 23. Prax v niektorej renomovanej opravovni klavírov v EU.
 24. Základne konštrukčné schopnosti.
 25. Základne schopnosti prace s PC.
Úvod  |  Profil  |  Kontakt Copyright © Peter Kizák

Generated by: web cms | seo | web design